Over ons

cropped-cropped-logo.jpg

Wie zijn wij?
Platform VG Haaglanden  (hierna te noemen het Platform) is een netwerkorganisatie van mensen die plaatselijk of regionaal actief zijn in de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze doen dat bv in Wmo-raden, adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden van zorginstellingen, ouderinitiatieven e.d.
Deze vrijwilligers, vaak ouders van iemand met een verstandelijke beperking, vormen het overlegorgaan. De coördinatie en regie worden geregeld door een bestuur.
In het Platform zijn op dit moment vertegenwoordigers actief uit verschillende gemeenten in de regio Haaglanden (zie deelnemers). Vrijwilligers uit deze of andere gemeenten zijn nog van harte welkom. Platform VG is aangesloten bij Ieder(in). Het doel is de kwaliteit van het leven van personen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme én een verstandelijke beperking en hun verwanten te verbeteren.

speel-o-theek

Wat doen we?

  • Belangen behartigen door middel van beïnvloeden van het beleid/de politiek.
  • Inspraak bij of deelname aan WMO raden, Raden voor sociaal domein.
  • Gesprekken met wethouders en beleidsambtenaren, waarbij het gaat om het aangeven van knelpunten en adviseren omtrent verbetermogelijkheden.
  • Samenwerking met andere organisaties: MEE, Ieder(In),Zorgbelang, Voorall. Plaatselijk wordt ook samengewerkt met belangenorganisaties als de ouderenbonden, gehandicaptenplatforms, mantelzorgorganisaties, cliëntenraden van zorginstellingen e.d.
  • Organiseren van informatieavonden.
  • Verstrekken van informatie via deze website: zoals publiceren van docu-alerts en melden (verwijzen naar) belangrijke artikelen, handleidingen.
  • Het opzetten van kleinschalige innovatieve pilots en het overdragen van de resultaten daarvan.

Financiering:
De financiën worden verkregen door fondsenwerving.


Actueel:

Aan de lezers van Docu-alert,
Ik heb een droevig bericht. Deze week is Johan Klaassen overleden; hij is 82 jaar geworden.
De afgelopen jaren hebben Johan en ik de Docu-alert verzorgd. Johan zorgde onder meer
voor de wekelijkse verzending. Johan en ik hadden een zeer goede en soepele samenwerking.
Hij was een prettig en aimabel mens. Aan die samenwerking is nu helaas een einde gekomen.
De Docu-alert blijft verschijnen.

Met vriendelijke groet,
Jaap Penninga

 

Online Boek In mijn hart… uit mijn handen
“Vijf jaar lokaal sociaal domein. Veel gedaan, te weinig bereikt.”
Van: Jasper Loots en Pieter-Hein Peeters.
Over de vraag hoe gemeenten het hebben gedaan.
ISBN 978-94-638-9758-7
www.boekscout.nl

Boek over de recente geschiedenis van de gehandicaptenzorg
Initiatiefnemer is de VGN. Zie meer over het boek in dit bericht (bron:VGN).

Geen plek voor Jill (bron NRC) lees hier

‘Ervaringsdeskundigen schudden samenleving wakker’
In een artikel in Markant vertellen ervaringsdeskundigen in de VG over hun werk. Het artikel is via dit bericht te vinden (bron: VGN).

Wat te doen: mijn kind met een (ernstig) verstandelijke beperking wordt 18 jaar
Op de overheidswebsite Informatie langdurige zorg staat een handig overzicht (link) van alle zaken die geregeld moeten worden als uw kind achttien jaar wordt.


Hoe krijgen we het goed voor elkaar?

Iedere ouder wil het beste voor haar of zijn kind: goede zorg, goede begeleiding, een goede werkplek of onderwijs.
Soms lukt dat goed, maar soms ook minder. Sta je er dan als ouder (broer,  zus) van een kind met een verstandelijke beperking alleen voor?
Klik hier voor meer informatie en de uitnodiging voor een themabijeenkomst op 26 november a.s. georganiseerd door het Platform VG Haaglanden en KansPlus.


Wet zorg en dwang uitgelegd in eenvoudige taal in nieuwe brochure
Die brochure is gemaakt door Kansplus en LFB en is via dit bericht te vinden.

 

Meer weten over wooninitiatieven?
Door het SCP is een rapport uitgebracht over woonitiatieven.
In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we wie de ouders achter deze ‘ouderinitiatieven’ zijn, waarom ze dit initiatief hebben genomen en wie er in de woonvormen wonen. Hoe is het voor ouders om zelf een ouderinitiatief te beheren? Welke factoren dragen bij aan succes en welke knelpunten ervaren zij? Ook gaan we in op hoe ouders de toekomst zien, de dilemma’s waar zij voor komen te staan en de manier waarop huidige en toekomstige knelpunten het hoofd zou kunnen worden geboden. Klik hier om het rapport te

Informatieblad VN verdrag en Wonen. Bron Ieder(in)